کد خبر: 354519 A

از سال 70 تا به امروز:

ایلنا: مجری طرح یکپارچه سازی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان های شمالی گفت: در برنامه ششم توسعه، تجهیز و نوسازی 50 هزار هکتار اراضی شالیزاری در گیلان و 50 هزار هکتار در اراضی استان مازندران پیش بینی شده است که این امر نشاندهنده اهمیت دولت به این مقوله است.

 رضا عظیمی-مجری طرح یکپارچه سازی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان های شمالی-در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وضعیت اراضی شمال کشور و روند یکپارچه سازی این اراضی بیان داشت: در برنامه ششم توسعه، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در گیلان و مازندران پیش بینی شده است ،بطوری که وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد  300 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح را ارائه داده است.

او افزود: از سال 70 تا کنون 70 هزار هکتار اراضی شالیزاری در استان گیلان و 50 هزار هکتار در استان مازندران، تجهیز و نوسازی شده است.

عظیمی با اشاره به اینکه هزینه تجهیز و نوسازی هر هکتار اراضی شالیزاری در استان های شمالی، 8 میلیون تومان برآورد شده است بیان داشت: سهم مشارکت کشاورزان در اجرای این طرح  15 درصد و سهم دولت  85 درصد است و باید تاکید کنم که روند اجرای این طرح در دولت یازدهم صعودی بوده است.

مجری طرح یکپارچه سازی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان های شمالی با اشاره به روند اجرای طرح یکپارچه سازی،تجهیز و نوسازی اراضی شمال کشور طی سالهای 90 و 91 اظهار داشت: اجرای این طرح طی سالهای مذکور نزدیک به صفر بوده است؛ در حالی که در سال 94 تنها در استان گیلان 9500 هکتار تجهیز و نوسازی شده است.

گفتنی است که مدیریت آب و صرفه جویی در مصرف آب،امکان کشت دوم، کشت مجدد برنج، انجام عملیات مکانیزاسیون، کاهش مصرف سم، افزایش درآمد کشاورزان و کاهش ضایعات برنج از مزیت های اجرای این طرح است.

 

 

استان مازندران جهاد کشاورزی درآمد دولت صرفه جویی در مصرف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر