خبرگزاری کار ایران

سایت محسن رنانی فیلتر شد

محسن رنانی هفته گذشته سخنرانی‌هایی در دانشگاه علامه و تهران در خصوص لزوم شرکت در انتخابات از منظر اقتصادی داشت.

به گزارش ایلنا سایت محسن رنانی کارشناس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان از صبح امروز فیلتر شد.

این استاد دانشگاه دارای گرایش سیاسی اصلاح‌طلب و رویکرد انتقادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم و دهم دارد.

محسن رنانی هفته گذشته سخنرانی‌هایی در دانشگاه علامه و تهران در خصوص لزوم شرکت در انتخابات از منظر اقتصادی داشت.

رنانی از تئورسین های اقتصادی نهادگرا است.

کد خبر : ۳۴۵۹۳۷