کد خبر: 338088 A

برخوردار در گفتگو با خبرنگار ایلنا :

ایلنا: دو مسئله اصلی باعث عدم این موفقیت شد اول اینکه تحریم های ظالمانه بر اقتصاد کشور مستولی شده بود و دوم اینکه قوانین دست و پا گیر همیشه ما را به عقب رانده است.

محمد حسین برخوردار در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه با ظرفیت های کنونی بخش خصوصی قابل دستیابی است یا خیر ؟ اظهار داشت: تامین سالانه 700 هزار میلیارد تومان برای رسیدن به رشد 8 درصدی در توان بخش خصوصی ایران نیست و باید با شرکای خارجی خود مشارکت داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در برنامه های چهارم و پنجم نیز به رشد اقتصادی تعیین شده دست نیافتیم؟ گفت: دو مسئله اصلی باعث عدم این موفقیت شد اول اینکه تحریم های ظالمانه بر اقتصاد کشور مستولی شده بود و دوم اینکه قوانین دست و پا گیر همیشه ما را به عقب رانده است.

این نماینده بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تصریح کرد: بخش خصوصی در ایران هیچ گاه توانایی آن را نداشته تا اشتغال ایجاد کند و همیشه همه منابع مالی به سمت دولت در حرکت بوده است و این موضوعی است که همه دولتمردان از وزراء و رییس جمهور در جریان آن هستند.

وی افزود: همچنین قوانین مربوط به کسب  کار در ایران زمانبر است که شاهد آثار تخریبی آن هستیم.

برخوردار در پاسخ به این پرسش که پس از برجام چقدر زمان نیاز است تا از رکود فعلی خارج شویم؟ افزود: حداقل دو سال زمان نیاز است و نباید مردم را خیلی امیدوار کرد که بلافاصله اقتصاد با رونق همراه می شود.

اقتصاد اقتصاد کشور دولت رشد اقتصادی نماینده بخش خصوصی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر