کد خبر: 317529 A

خبر خوش برای مردم اصفهان؛

ایلنا: فرماندار اصفهان گفت: آب رودخانه زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان از 15 آبان امسال در شهرستان اصفهان به مدت 28 روز جاری می شود.

به گزارش ایلنا، فضل الله کفیل روز پنجشنبه در جلسه کمیته پنج نفره آب و کشاورزی شهرستان اصفهان در محل فرمانداری اصفهان افزود: آب رودخانه زاینده رود به گونه ای رها می شود که تا روز 15 آبان به سد آبشار در شرق اصفهان برسد و بتوان کار توزیع آن میان اراضی کشاورزی را شروع کرد.

وی میزان دبی آب تحویلی در محل سد آبشار در هر روز را 32 متر مکعب اعلام و اظهار کرد: با این وجود از نظام صنفی کشاورزی اصفهان می خواهیم تا درباره مدت زمان و میزان رهاسازی آب بررسی مجدد کند که تا حد امکان در این زمینه صرفه جویی شود.

فرماندار اصفهان با بیان اینکه پارسال حدود 30 هزار هکتار در شرق اصفهان به مدت 26 روز با حجم روزانه 35 متر مکعب به زیر کشت پاییزه رفت گفت: حدود یک ششم از این سطح کشت به دلایل مختلفی از گردونه خارج شد و لازم است امسال در این زمینه برنامه ریزی شود تا صرفه جویی داشته باشیم.

کفیل همچنین با اشاره به موضوع پایداری آب در رودخانه زاینده رود در تابستان امسال افزود: مقرر بود آب به میزان کم اما به طور مداوم در اصفهان جریان داشته باشد اما سازمان آب منطقه ای خواهان توقف این کار شد تا نفع کشاورزان فراهم شود.

کمیته پنج نفره آب و کشاورزی شهرستان اصفهان شامل نمایندگان فرمانداری، سازمان آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی به همراه سازمان هواشناسی است.

پارسال دریچه سد زاینده رود از 15 آبان تا نیمه آذر بازتر شد و آب در بخش شرقی رودخانه زاینده رود برای کشت پاییزه جریان یافت و از نیمه آذر تا سوم اسفند دوباره خروجی سد کاهش یافت.

زاینده رود
نرم افزار موبایل ایلنا