کد خبر: 305253 A

با توجه به رسیدگی به طرح مالکیت صنعتی در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، محسن جلال‌پور طی نامه‌ای درخواست‌های اتاق را پیرامون طرح مذکور، با این کمیسیون در میان گذاشت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی اتاق ایران، کمیته مالکیت فکری امور حقوقی اتاق ایران درخواست کرده است نهاد یا دستگاه اجرایی محل استقرار مرجع ثبت مالکیت صنعتی متناسب با ویژگی­ های مرجع ملی مالکیت صنعتی تعیین شود و حمایت و ثبت حقوق مالکان اموال فکری از مقوله­ های اجرایی خلق فناوری و تجاری سازی تولیدات فکری و اموال موضوع مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تفکیک شود.

همچنین، ثبت و حمایت حقوقی از اموال فکری که قانوناً بر عهده قوه قضائیه است همچنان برعهده آن قوه بماند و نام اتاق از اتاق بازرگانی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تغییر یابد.

همچنین؛ تبصره‌ای مبنی بر اینکه اتاق ایران آمادگی انجام هرگونه آموزش، راهبری، تجاری سازی، صادرات و تبلیغات مورد نیاز برای مالکیت صنعتی ثبت شده را دارد، به ماده 150 این طرح اضافه شود.

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران حقوق قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا