کد خبر: 298842 A

مهدی کمالی در گفت‌وگو با ایلنا:

یک کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت نمی‌تواند از پس یک موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز برآید باید از قدرتی فراتر از خود بهره گیرد.

مهدی کمالی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص برخورد با یک موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز که وابسته به قدرت و ثروت است، گفت: در کشور های توسعه یافته نمی‌توان تصور کرد که یک دولت قادر به برخورد و بستن یک موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز نباشد اما در کشوری همانند ایران که گفته می‌شود در حال توسعه هستیم این قبیل موسسات با در اختیار داشتن قدرت و ثروت های بسیار حرف شنوی از دولت ندارند و به فعالیت های خود ادامه می‌دهند.

وی بیان داشت: قدرت دولت‌ها باید به اندازه‌ای باشد که تمامی نهادها از آن حرف شنوی داشته باشند و نه اینکه یک موسسه به خودی خود فعالیت هایش را دنبال کند و به دستورات دولت بی‌توجه باشد.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در ابتدای فعالیت دولت همایش مبارزه با فساد برگزار شد و براساس آن، در روز پایانی همایش بیان داشتند که در خصوص مبارزه با تخلفات و فساد فراقوه‌ای عمل خواهند کرد اما همان طور که می‌بینیم هیچ اقدامی نتوانسته اند انجام دهند.

وی تاکید کرد: اگر قرار است با فساد و تخلفات مبارزه شود ابتدا باید دانه درشت ها را محاکمه و به فعالیت آنان پایان داد و نه اینکه با برخورد با چند دستگاه و افراد سطح پایین بگوییم در حال مبارزه با فساد در اقتصاد ایران هستیم.

ایران فساد اقتصادی موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز برخورد با متخلفان نهاد های قدرت و ثروت
نرم افزار موبایل ایلنا