کد خبر: 297186 A

شاخص کل بورس واوراق بهادار در پایان معاملات هفته منتهی به 21 مردادماه 1394 با 1.13 درصد کاهش روبرو شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بورس تهران، در پایان معاملات هفته منتهی به 21 مرداماه 1394، شاخص کل با 748 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 65 هزار و 703 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 703 واحد کاهش به رقم 46 هزار و 701 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 649 واحد کاهش عدد 139 هزار و 752 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 1.48 درصد تا 0.46 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در چهار روز کاری این هفته ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 3431 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 59 درصد کاهش یافته است.

همچنین تعداد 1609 میلیون سهم و حق تقدم در 131 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 41 درصد و 30 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

ارزش معاملات نرمال نیز در این مدت به 3431 میلیارد ریال و حجم معاملات نرمال به 1609میلیون سهم و حق تقدم رسید و به ترتیب 57 درصد و 39 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته ثبت کردند.

بر این اساس تعداد 288 هزار و 431 برگه اوراق مشارکت به ارزش دو میلیون و 856 هزار و 172 میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب 275 درصد و 662 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد.

در هفته جاری استخراج سایر معادن با 6.70 درصد، دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش با 5 درصد، ابزرا پزشکی، اپتیکی و اندازه گیری با 2.65 درصد و قند و شکر با 1.68 درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص صنایع را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.

شاخص قند شاخص کل بازار اول بازار دوم
نرم افزار موبایل ایلنا