کد خبر: 297156 A

مدیرعامل شرکت فرآورده های نفتی:

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: شناسایی و رفع آسیب های فرآیند چرخه سوخت علاوه بر کارشناسی درون سازمانی، به تعامل و همکاری بیش از پیش سازمان های مربوطه نیاز دارد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی وزارت نفت، ناصر سجادی در مراسم معارفه حسین عادلی، رییس جدید اداره پیشگیری عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی، بر همکاری همه بخش های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای تحقق این مساله تاکید و تصریح کرد: شرکت پخش فرآورده های نفتی در زنجیره دریافت، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی، نقش مهمی دارد و در شناسایی آسیب ها (تامین، ذخیره سازی و پس از فروش) و رفع آنها نیازمند کمک سازمان های خارج از این مجموعه است.

وی نقش اداره پیشگیری عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی، را برای جلوگیری از پدیده قاچاق مهم و ضروری خواند و گفت: تشکیل این اداره نیز در همین راستا صورت گرفته است تا با اقدام های به موقع و پیشگیرانه بتواند از هدر رفت سوخت جلوگیری کند.

سجادی با مهم برشمردن ارتباط و تعامل سازنده با این سازمان ها گفت: بخش های برون سازمانی مسوولیت هایی در این حوزه دارند و موظف به همکاری با شرکت ملی پخش در راستای کاهش و پیشگیری پدیده قاچاق سوخت هستند و این شرکت نیز با ارایه گزارش های لازم، دقیق و به موقع باید آنها را در جریان اخبار مربوط این حوزه قرار دهد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به بررسی دقیق فعالیت ها شامل محاسبه سرک و کسری فرآورده در مخازن تا زمانی که به دست مصرف کننده جز و کل می رسد در راستای پیشگیری از عرضه خارج از شبکه تاکید و تصریح کرد: کاهش قاچاق بر اساس واقعیت ها و امکانات موجود، امکانپذیر و قابل وصول است.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فرآورده های نفتی کارشناسی معارفه
نرم افزار موبایل ایلنا