کد خبر: 297154 A

مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران گفت: این شرکت درنظر دارد به دلیل حساسیت ویژه تهران، یک کمیته راهبری برای نظارت عالیه و هدایت مطالعات ساماندهی حاشیه نشینی در این کلانشهر با همکاری شهرداری تهران تشکیل دهد.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نریمان مصطفایی حاشیه نشینی شهر تهران را بسیار با اهمیت دانست و گفت: در مطالعات توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی، شناسایی پهنه ها و محلات غیررسمی در کل شهر و حریم تهران انجام خواهد شد و چند محله نیز به عنوان محلات هدف انتخاب و برنامه عملیاتی برای آنها تهیه خواهد شد.

وی افزود: کلانشهر تهران به دلیل حساسیت ویژه ، به برنامه ریزی متفاوتی نیاز دارد از این رو، ستاد بازآفرینی کلانشهر تهران پیرو سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری در شهر تهران به ریاست و دبیری شهردار تهران تشکیل می شود و دبیرخانه آن نیز در شهرداری است.

مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در مورد آخرین مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی شهر تهران در شرکت عمران و بهسازی شهری ایران توضیح داد: مطالعات این طرح به مهندسان مشاور ابلاغ شده و در حال انجام است و انتظار می رود با فعال سازی ستاد بازآفرینی کلانشهر تهران و کارگروه های زیرمجموعه آن در شهرداری تهران این موضوع با سرعت بیشتری پیش رود.

مصطفایی با تاکید بر لزوم تعامل دستگاه های مختلف برای بهسازی بافت های ناکارآمد شهری، خاطرنشان کرد: همکاری شهرداری و وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر بسیار پررنگ تر شده است.

ایران حاشیه نشینی شهردار تهران شهرداری تهران برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا