کد خبر: 295458 A

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت در آستانه فرارسیدن روز حمایت از صنایع کوچک خبرداد:

ایلنا: اهمیت صنایع کوچک و متوسط در ادبیات موضوعی اقتصاد جهانی به خوبی تبیین شده ودر قریب به اتفاق کشورهای جهان توسعه صنایع کوچک جزو سیاستهای اصلی و اولویت دار دولت ها به شمار می رود و رویکرد ویژه ای به منظور حمایت از ایجاد، رشد و بقای اینگونه واحدها اتخاذ می شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در آستانه فرارسیدن روز حمایت از صنایع کوچک از سرمایه گذاری 551هزار میلیارد ریالی واحدهای صنعتی درشهرکها ونواحی صنعتی خبرداد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی وبین الملل، سید محمدعلی سید ابریشمی با بیان اینکه تاکنون  بیش از 700هزار نفر در این مناطق صنعتی مشغول فعالیت هستند، گفت:  سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  که  بیش از پنجاه سال از فعالیت آن می گذرد، به عنوان سازمانی توسعه ای با بکارگیری سیاستهای تشویقی و تکمیل زیرساختهای صنعتی ، توانسته بستر مناسبی برای سرمایه گذاران داخلی وخارجی در شهرکها ونواحی صنعتی فراهم کند.

معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت با اشاره به بیش از 30 هزار طرح در دست اجرا در شهرکها ونواحی صنعتی تصریح کرد: این سازمان که نقشهای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و پشتیبانی از ایجاد و توسعه صنایع کوچک ، شهرکها و نواحی صنعتی کشور را به منظور افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و بهبود فضای کسب وکار صنایع کوچک کشور با استفاده از منابع داخلی و خارجی بر عهده دارد نه تنها زیر ساخت های مورد نیاز را برای 34 هزار واحدی صنعتی به بهره برداری رسیده فراهم کرده  بلکه امکان اشتغال را برای  بیش از 700هزار نفر در این مناطق صنعتی ایجاد کرده است.

 سید ابریشمی  در ادامه به جایگاه صنایع کوچک در اقتصاد اشاره و افزود: اهمیت صنایع کوچک و متوسط در ادبیات موضوعی اقتصاد جهانی به خوبی تبیین شده ودر قریب به اتفاق کشورهای جهان توسعه صنایع کوچک جزو سیاستهای اصلی و اولویت دار دولت ها به شمار می رود و رویکرد ویژه ای به منظور حمایت از ایجاد، رشد و بقای اینگونه واحدها اتخاذ می شود.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران خاطرنشان کرد: نقش آفرینی صنایع کوچک باعث شده که سرعت بخشیدن به روند توسعه صنعتی در گرو اولویت دادن به رشد و توسعه این صنایع قرار گیرد. زیرا این صنایع به دلایل مختلف می توانند نقش محوری و مشارکت حائز اهمیتی در توسعه اقتصادی و صنعتی نظام های اقتصادی توسعه یافته و در حال توسعه داشته باشند.

 وی با اشاره به اینکه  بخش عمده ای از صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل داده است، گفت: همانطور که اشاره شد افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و بهبود فضای کسب وکار صنایع کوچک کشور یکی  از ماموریت های اصلی سازمان  تعریف شده است.

سید ابریشمی در پایان خاطر نشان کرد: براساس آخرین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 81 هزار واحد صنعتی کوچک در سطح کشور بابیش از یک میلیون شغل نفر اشتغال در داخل و خارج از شهرک ها و نواحی صنعتی مشغول فعالیت هستند.

ادبیات صنایع کوچک صنعت معدن کشورهای جهان اقتصاد جهانی
نرم افزار موبایل ایلنا