کد خبر: 295320 A

بانک‌های تخصصی و مؤسسات اعتباری موظف شدند با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در قانون بودجه سال 1394 کل کشور نسبت به اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام کنند.

بانک‌های تخصصی و مؤسسات اعتباری موظف شدند با توجه به موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه خود در قانون بودجه سال 1394 کل کشور نسبت به اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اقدام کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند به‌طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی خود را به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص دهند.

همچنین، بر اساس «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» نیز  بانک‌های عامل غیرتخصصی موظف شدند، سهمی از تسهیلات اعطایی خود را  - حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه -  به آن بخش اختصاص دهند که با توجه به مؤخر بودن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور این بخشنامه به شماره 116364/94 در تاریخ  7/5/94 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

اقتصاد کشور بخش کشاورزی کشاورزی منابع طبیعی قانون بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا