کد خبر: 295223 A

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران:

ایلنا: مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران تصمیمیاتی در خصوص وضعیت بازار گوشت قرمز و تصمیمات اخیر ایران برای واردات گوسفند زنده از استرالیا بیان داشت: این تصمیمات باید با حضور نماینده تشکلها صورت گیرد اما این اتفاق نیفتاده است.

سعید سلطانی سروستانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: بعد از اینکه احساس کردند فشار دام سبک در مراتع زیاد شده بی حساب و کتاب مجوز صادرات آن را صادر می کنند و از طرفی می گویند گوسفند زنده  وارد کنیم؛ این مساله را عده ای مطرح می کنند که هیچگونه آگاهی از این کار ندارند.

وی افزود: کسانی واردکننده دام شده اند که از دام چیزی نمی دانند؛ متاسفانه وضعیت درهمی است و این بین تولیدکننده و مصرف کننده متضرر می شوند.

سلطانی تاکید کرد: اگر بخواهیم منافع تولیدکننده و مصرف کننده را را مد نظر قرار دهیم باید مرکزیتی وجود داشته باشد که کار تنظیم بازار گوشت را بر عهده گیرد و سرپرستی کند.

وی افزود: تشکیلاتی که دردولت برای تنظیم بازار وجود داشته تعطیل و یا منحل شده است؛ مثل سازمان گوشت که برای تعادل در قیمت گوشت فعال بوده است؛ مثلا دام های مازاد را خریداری و در زمان نیاز برای تعادل در بازار عرضه می کرد؛ این سازمان تعطیل شد و بعد از آن جایگزینی برای آن تعبیه نشده است.

سلطانی گفت: تشکیلات دولتی بر اساس اصل 44 تعطیل شد؛ سازمانی بالاتر از اتحادیه دامداران ایران که یک میلیون و 50 هزار دامدار را تحت پوشش دارد وجود ندارد تا به مسائل این حوزه رسیدگی کند.

وی در خصوص تاثیر واردات گوشت بیان داشت:  اگر در کار صادرات و واردات سودی عاید شود کمک به تولید داخلی است و مصرف کننده در طول سال دچار نوسان و نگرانی نخواهد شد؛ اما افرادی باید این کار را انجام دهند که از بازار داخل و مشکلات آن آگاهی داشته باشند؛ زمانی که این مساله  تحت نظر باشد نه به دام و نه به مردم صدمه می زند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در پایان تاکید کرد: واردات یک محصول اگر بدون حساب و کتاب و مدیریت شده صورت گیرد به منافع تولیدکننده ضربه می زند و در نهایت به بازار ضربه خواهد زد.

 

 

 

اصل ۴۴ ایران گوشت قرمز واردات استرالیا
نرم افزار موبایل ایلنا