کد خبر: 289832 A

در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته؛

ایلنا: تولید نیروگاه‌های حرارتی کشور در هفته پانزدهم سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 3.95 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به 84 هزارو 242.7 گیگاوات ساعت رسیده که این میزان 2.84 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.

از مجموع انرژی تولید داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، 78 هزار و 747.3 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و 4 هزار و 166.3 گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.

در این مدت، تولید نیروگاه‌های حرارتی علاوه بر مقایسه با دوره مشابه پارسال 3.95 درصد افزایش و تولید نیروگاه‌های برق آبی 17 درصد کاهش داشته است.

میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی 84 هزار و 242.7 گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان 2.84 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.

بنابر این گزارش، میزان انرژی دریافتی برون مرزی در دوره مورد بررسی یک هزار و 329.1 گیگاوات ساعت بوده که این میزان 16.52 درصد درمقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.

انرژی برق مشابه افزایش تولید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر