کد خبر: 289820 A

معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با ایلنا خبر داد:

معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای ساخت بیش از 1000 هزار کیلومتر راه روستایی با مشارکت مردم توافقنامه امضا کرده ایم، گفت: امسال 450 کیلومتر از این توافقنامه به اجرا می رسد.

 سید حسین میرشفیع در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: خوشبختانه مردم به مشارکت در ساخت راه های روستایی تمایل نشان داده اند و تا کنون هم بیش از 450 کیلومتر راه روستایی با مشارکت مردم به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه دراین مشارکت بخشی از هزینه ساخت را مردم و بخش دیگر را وزارت راه و شهرسازی می پردازد، گفت: تا کنون در استان های مازنداران، خراسان رضوی، هرمزگان و کرمان راه با مشارکت مردم استان ساخته شده است.       

میرشفیع ادامه داد: از بین این استان ها استان مازندران دارای بیشترین متقاضی مردمی برای احداث راه های روستایی است و چیزی حدود 500 کیلومتر درخواست ساخت راه در این استان ثبت شده است. 

راه روستایی میرشفیع معاون و زیر راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر