کد خبر: 286994 A

وزیر راه و شهرسازی:

وزیر راه و شهرسازی با بیان آنکه اهداف پیش بینی شده در طرح جامع مسکن در فواصل دو یا سه سال یک بار باید بازنگری شوند تا کارایی روش ها و اهداف این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: در این بازنگری ها نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی با اشاره به اهداف طرح جامع مسکن، گفت: این طرح برای خانه دار کردن قشرهای مختلف جامعه با زندگی تمام خانوارهای ایران ارتباط دارد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: طرح های جامع در بخش های مختلف از جمله مسکن، انرژی، حمل و نقل و غیره باید در فواصل زمانی بروز رسانی و بازنگری شود، چرا که طرح های آن ایستایی نیستند.

وی با بیان آنکه در قالب این طرح ها اهداف و انتظارات پیش بینی و تعیین می شوند، تاکید کرد: این اهداف باید در مدت زمان دو یا سه سال یکبار بازنگری شوند تا کارایی روش ها، اهداف و ارقام پیش بینی شده موجود در طرح مورد ارزیابی قرار گیرد تا نقاط قوت آن تقویت و ضعف آن برطرف شود.

آخوندی گفت: در نظام برنامه ریزی طرح ها به ویژه طرح هایی که با زندگی تمام مردم در ارتباط است، باید فضایی برای مشارکت عمومی مردم فراهم شود و دولت نباید خود را به دور از مشارکت مردم بداند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشارکت شهروندان در نظام برنامه ریزی طرح ها، افزود: در طرح هایی که در زندگی آحاد مردم تاثیرگذار است باید فضایی برای گفتگوهای اجتماعی ایجاد شود تا با دریافت نقطه نظرات و بهره گیری از تضارب آرا راه حل های بهینه را بکار گیریم.

انرژی جامعه راه و شهرسازی مسکن وزارت راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر