کد خبر: 284563 A

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: طبق آخرین نتایج سنجش کیفیت در اردیبهشت ماه جاری، انواع نان های سنتی کشور به دلیل ثبات کیفیت نسبت به مدت مشابه سال گذشته نمره خوبی دریافت کردند.

به گزارش ایلنا از شرکت بازرگانی دولتی ایران، سنجش کیفی کارشناسی انواع نان تولیدی در سراسر کشور نشان می‌دهد کیفیت نان‌های سنگک، بربری، تافتون و لواش در دامنه 85 - 80 و میانگین 81.9 درصد کیفیت قرار دارد که در مقیاس سنجش کیفیت، این نان ها در رتبه کیفیت خوب قرار می‌گیرند.

برای انواع نان سنتی در سنجش کارشناسی اردیبهشت ماه سال گذشته نیز همین دامنه و میانگین در صدد کیفیت 81.9 تعیین شده بود که نشان می دهد کیفیت نان های تولید شده اردیبهشت ماه سالجاری در مقایسه با مدت مشابه خود در سال گذشته تغییر نکرده است.

به رغم این ثبات کیفیت در نا ن های سنتی، نمره نان در فروردین ماه سالجاری به دلیل ارتقای سطح کیفی تولید نان سنگک در کشور، اندکی بالاتر بود.

بنابراین گزارش، آزمایشگاههای شرکت های غله و خدمات بازرگانی مناطق در هر ماه با تعیین نمونه از نانهای تولیدی سنگک، بربری، لواش و تافتون در استانهای سراسرکشور، نسبت به آزمایش آنها اقدام و مطابق استاندارد 2628 ویژگی ها و روشهای آزمون نانهای سنتی و فرمت ارزشیابی نان تعیین کیفیت می کنند.

ارتقای سطح استاندارد ایران کارشناسی نان سنگک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر