کد خبر: 284351 A

حمایت دبیر کل خانه کارگر از کمپین آری به تولید ملی؛

دبیر کل خانه کارگر ضمن حمایت از کمپین آری به تولید ملی گفت: کار و کارگر با صیانت از تولید ملی استمرار می یابند.

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت گو با خبرنگار ایلنا ضمن حمایت از "کمپین آری به تولید ملی" گفت: مهم ترین موضوع در اقتصاد و سیاست صیانت از تولید ملی است.

عضو کمسیون مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور شرایط سختی را تجربه می کند لزوم توجه به تولید ملی برای رفع مشکل بیکاری اهمیت زیادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین باید رونق تولید ملی را با حمایت همه جانبه از تولید کنندگان عملیاتی کنند، افزود: از مردم انتظار می رود جایی که تولیدات داخل قدرت رقابت با محصولات خارجی را دارد، با خرید محصولات ایرانی به خروج کشور از شرایط فعلی کمک کنند.

کمپین آری به تولید ملی تا به حال با حمایت گروه های مرجع زیادی چون اساتید، کارشناسان، دانشجویان، ورزشکاران، هنرمندان و همچنین مسئولین قرار گرفته است.

اقتصاد تولید ملی رقابت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی کار و کارگر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر