کد خبر: 282309 A

رئیس اتحادیه مرکبات ایران؛

رئیس اتحادیه مرکبات ایران گفت: واردات غیررسمی محصولات کشاورزی علاوه بر انحراف سرمایه و منابع مالی کشور، خسارات جبران ناپذیری را به تولیدکنندگان داخلی متحمل می کند.

به گزارش ایلنا از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، محمدرضا شعبانی افزود: درهمین راستا مقام معظم رهبری بر استفاده مردم از برندهای ایرانی و حمایت از تولید داخلی تاکید داشته اند.

وی افزود: قاچاق کالا باعث انحراف سرمایه و منابع کشور از مسیر اصلی و در نهایت منجر به کاهش تولید ملی، درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری در جامعه خواهد شد.

شعبانی اظهار داشت: پائین بودن قیمت تضمینی برای محصولات کشاورزی، ترویج فرهنگ استفاده از کالای خارجی و تنوع طلبی افراطی در میان مصرف کنندگان و مهم تر آنکه نظارت ناکافی بر روند ورود کالاهای وارداتی که بیشترین سهم آن را محصولات کشاورزی به خود اختصاص داده اند، یکی از هزاران دلیل قاچاق در محصولات کشاورزی به خصوص مرکبات به شمار می رود.

رئیس اتحادیه مرکبات ایران گفت: پیروی از سیاست های وارداتی با توجه به نیازهای مصرفی، منابع ارزی و مالیاتی کشور و ورود غیرقانونی کالاها به دلیل مصارف ارزی، هزینه ای بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و نوعی خروج سرمایه از کشور محسوب می شود.

شعبانی تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور متکی به منابع ارزی است خروج این سرمایه ها از چرخه معمول اقتصاد باعث کاهش رشد تجارت رسمی کشور خواهد شد و از سوی دیگر تصمیم به انجام واردات کالاها، همواره باید با در نظر گرفتن حمایت از تولیدات داخلی، میزان نیاز، مصرف صورت گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین واردات غیرقانونی کالاها موجب انحراف عملکرد تجاری دولت از برنامه ها و اهداف خود خواهد شد.

 

ایران محصولات کشاورزی مرکبات منابع مالی واردات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر