کد خبر: 281806 A

ایلنا: در مناطق در حال توسعه شیوع سوء تغذیه – که در برگیرنده بخشی از جمعیت که قادر به دریافت غذای کافی برای یک زندگی فعال و سالم نیستند، می شود- به میزان 12.9 درصد در مقایسه با رقم 23.3 درصدی 25 سال پیش کاهش داشته است.

 ایران در جمع 72 کشوری  قرار دارد که موفق به تحقق اولین هدف توسعه هزاره ملل متحد مبنی بر به نصف رساندن نسبت جمعیتی افراد دارای گرسنگی شدید و یا سو تغذیه شده اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا و بر اساس تازه ترین گزارش فائو با عنوان "وضعیت نا امنی غذایی در جهان در سال 2015 " (The State of Food Insecurity in the World (SOFI) 2015)  این گزارش نشان می دهد که تعداد گرسنگان جهان در مقایسه با آمار  92-1990 با 216 میلیون نفر کاهش به 795 میلیون نفر رسیده است؛ به طوری که هم اکنون از هر نه نفر در جهان یک نفر با گرسنگی دست و پنجه نرم می کند.

بر اساس این گزارش که به صورت مشترک توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (ایفاد) و برنامه جهانی غذا تهیه و منتشر شده است؛ در مناطق در حال توسعه شیوع سوء تغذیه – که در برگیرنده بخشی از جمعیت که قادر به دریافت غذای کافی برای یک زندگی فعال و سالم نیستند، می شود- به میزان 12.9 درصد در مقایسه با رقم 23.3 درصدی 25 سال پیش کاهش داشته است.

اکثریت قریب به اتفاق کشور های جهان – 72 از 129 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران- موفق به تحقق اولین هدف توسعه هزاره در به نصف رساندن شیوع سوء تغذیه تا سال 2015 شده اند.  29 کشور نیز به هدف بلند پروازانه تری که در مجمع جهانی غذا در سال 1996 به آن متعهد شدند، یعنی به نصف رساندن تعداد دقیق افراد دچار سوء تغذیه، دست پیدا کرده اند.

خوزه گرازیانو  دا سیلوا، مدیر کل فائو در این خصوص می گوید:" تحقق قریب الوقوع آرمان توسعه هزاره که گرسنگی را هدف قرار داده نشان می دهد که ما در واقع می توانیم در طول حیات خود گرسنگی را برای همیشه ریشه کن کنیم. این هدف باید در بطن تمامی سیاست گذاری ها و در قلب دستورالعمل توسعه پایدار که  در سال جاری تدوین می شود قرارگیرد.  

گفتنی است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در دسامبر سال 2014 (آذر ماه 1393) جایزه ویژه ای را به دلیل موفقیت در تحقق نخستین هدف توسعه هزاره در کاهش تعداد افرادی که از سوء تغذیه رنج می برند، به جمهوری اسلامی ایران اهدا کرد.

سرج ناکوزی نماینده فائو در ایران و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز در این رابطه می گوید:" موفقیت برجسته جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تحقق اولین هدف توسعه هزاره نشان دهنده کارآمدی سیاست ها و اقداماتی است که در این کشور طی 20 سال اخیر به اجرا گذاشته شده است.

وی خاطر نشان می کند که با توجه به تعهد دولت در مواجهه با نا امنی غذایی و ریشه کنی فقر و همچنین وجود ظرفیت های گسترده موجود در بدنه کشور، ایران قطعا می تواند گام های ارزشمندی را در راستای ریشه کنی گرسنگی بردارد و در این راستا موفقیت این کشور در چگونگی اجرای روشی هماهنگ و یکپارچه با مشارکت تمامی ذی نفعان ملی که منجر به ایجاد امنیت غذایی و حل معضل گرسنگی تبدیل به نمونه ای بارز شود. 

همچنین بر اساس گزارش جدید فائو، پیشرفت کامل در جهت تحقق اهداف امنیت غذایی در سال 2015 در سال های اخیر به دلیل برخی موانع اقتصادی با چالش هایی مواجه شده است.

تغییرات شدید آب و هوایی، بلایای طبیعی، بی ثباتی سیاسی و درگیری های داخلی تاثیرات بسزایی را در این روند داشته است به گونه ای که هم اکنون در آفریقا 24 کشور با بحران غذا دست و پنجه نرم می کنند در حالی که این تعداد در مقایسه با سال 1990 تقریبا دو برابر شده است.

گفتنی است که در حال حاضر از هر پنج نفر مبتلا به سوء تغذیه، یک نفر در مناطق بحران زده زندگی می کند که این مناطق عمدتا از سیستم های حکومتی ناکارآمد برخوردار می باشند و در برابر مرگ و بیماری ها شدیدا آسیب پذیر هستند.

ایران تغذیه دولت کشاورزی برنامه جهانی غذا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر