کد خبر: 269985 A

رئیس کارگروه نظارت بر فرآورده های دامی سازمان دامپزشکی:

ایلنا: رئیس کارگروه نظارت بر فرآورده های دامی سازمان دامپزشکی از نظارت بر بهداشت نهاده های تولید تخم مرغ خبر داد.

دکتر فضلی خانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با طرح شناسنامه دار کردن تخم مرغ، اظهار کرد: در این طرح تاریخ تولید و تاریخ مصرف بر روی تخم مرغ ها درج می شود که این امر موجب نظارت کامل برروی این محصولات خواهد شد.

وی در رابطه با طرح کد رهگیری،گفت:با استفاده از کد رهگیری که بر روی این محصول درج خواهد شد؛امکان ردیابی محصول بی کیفیت مهیا می شود.

وی تاکید کرد که مصرف کنندگان باید به کیفیت ظاهری محصول توجه کنند و از شرایط تولید و تاریخ آن مطمئن باشند.

رئیس کارگروه نظارت بر فرآورده های دامی سازمان دامپزشکی تاکید کرد: نظارت کامل بر همه مراحل داریم و کیفیت تولید صنعت تخم مرغ در مقایسه با سالهای پیش بسیار خوب شده است و البته ممکن است در درج تاریخ تولید و مصرف تخم مرغ اشتباه صورت گیرد که بسیار نادر است و تولید کنندگان همراهی خوبی دارند.

صنعت مرغ نظارت تولید دامپزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر