کد خبر: 260709 A

ایلنا: قیمت‌های ثابت سال ۸۳ در ۹ ماهه امسال به ۱۵۱۸۸۶۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه ۹ ماهه سال ۹۲ به میزان ۳.۶ درصد رشد نشان می‌دهد .

به گزارش ایلنا، رشد اقتصادی کشور به ۳.۶ درصد رسید .

 بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ در ۹ ماهه امسال به ۱۵۱۸۸۶۱ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه ۹ ماهه سال ۹۲ به میزان ۳.۶ درصد رشد نشان می‌دهد .

 

بانک مرکزی رشد رشد اقتصادی مشابه امسال میزان اقتصادی رقم ثابت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر