کد خبر: 258001 A

مدیرعامل وعضوهیات مدیره هلدینگ فارس و خوزستان :

ایلنا: دست اندازی به سرمایه مردم حاصلی جزعقب افتادگی، بدبینی و عدم رشد و توسعه و اقتصاد خاکستری ندارد.

مرتضی لطفی، مدیرعامل و عضوهیات مدیره هلدینگ فارس و خوزستان در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: اقتصاد به عنوان عاملی تعیین کننده در رشد و توسعه هر کشور وعاملی نگه دارنده در سرمایه های اجتماعی ( مردم ) محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که اقتصاد کشوری شفاف نباشد زمینه های بهره گیری درست از بخش خصوصی فراهم نخواهد شد.

لطفی تصریح کرد: با توجه به تجربه گذشته در زمینه اختلاس ها اقتصاد کشور خاکستری شده و همین امر اسباب بدبینی مردم شده است.

مدیرعامل وعضوهیات مدیره هلدینگ فارس و خوزستان با اشاره به میزان نقدینگی موجود در کشور، گفت: رقمی به ارزش 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور است که از این میزان 410 هزار میلیارد تومان هزینه خانوار و 290 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردشی است که در حوزه بخش خصوصی و افراد خاص قرار دارد و در صورتی که اقتصاد کشور سالم باشد و دستگاههای ناظر که بخشی از منابع کشور در اختیارشان است به وظیفه خود به درستی عمل کنند بیش از 35 درصد ازاین نقدینگی به سوی بنگاههای کوچک و اشتغالزایی حرکت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دست اندازی به سرمایه مردم حاصلی جزعقب افتادگی، بدبینی و عدم رشد و توسعه و اقتصاد خاکستری ندارد.

لطفی تصریح کرد: گردش سرمایه در بخش های کشاورزی، تجارت و بازرگانی در قالب تعاون می تواند به کمرنگ شدن حیف و میل شدن اموال و اختلاس ها کمک کند.

مدیرعامل وعضوهیات مدیره هلدینگ فارس و خوزستان گفت: اتاق بازرگانی به عنوان یک ساختار بازسازی شده با کمک تشکل ها می تواند در جهت ایجاد اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی موثر باشد.

 

 

اقتصاد اقتصاد کشور ایجاد اشتغال بخش خصوصی تجارت رشد و توسعه سرمایه کشاورزی مفاسد اقتصادی نقدینگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر