کد خبر: 257976 A

رئیس اداره شیمیایی حفاری مدیریت اکتشاف:

رئیس اداره شیمیایی حفاری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، گفت: با کاهش تنوع گل های حفاری سنتی می توانیم با بهینه کردن گل حفاری از آنها در چند مرحله استفاده کنیم.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، بهمن پیرمرادیان افزود: نیمی از مشکلات صنعت حفاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم به گل حفاری مربوط می شود و بخشی از آن هم به مشکلات برون چاهی اختصاص دارد.

وی با اشاره به ورود دکل های چینی به کشور طی سالهای اخیر، اظهارداشت: هنوز ضرر و زیان ناشی از ورود دکلهای بی کیفیت چینی بررسی نشده با این حال این دکل ها باعث توقف عملیات حفاری در برخی از چاهها شدند.

پیرمرادیان ادامه داد: زمانی که ناچار شدیم با اولین دکل چینی وارد شده کارمان را شروع کنیم کار را برای مدتی متوقف کردیم تا مخازن را جابه جا کنیم زیرا این مسئله هزینه های فراونی را به ما تحمیل کرد.

رئیس اداره شیمیایی حفاری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه بسیاری از هزینه های پنهانی که در بخش حفاری به شرکتها تحمیل می شود به مشکلات برون چاهی مربوط است، افزود: هم اینک تلاش کرده ایم تا خود را با استانداردهای روز منطبق کنیم به نحوی که مدتی است در حال ارتقا کیفیت دکل های چینی هستیم تا سرعت کارمان افزایش یابد.

وی خواستار کاهش در تنوع گلهای حفاری شد و گفت: می توانیم با کاهش تعداد گل های سنتی به بهینه کردن گل های حفاری پرداخته و در چند مرحله از آنها استفاده کنیم.

پیرمرادیان هرز روی را از جمله مشکلات عمده بخش درون چاهی حفاری دانست و افزود: پیشنهاد می کنم در این زمینه از وحدت رویه و استانداردسازی برای مخازن حفاری و گل حفاری بهره ببریم تا بتوانیم مسائل این بخش را به حداقل برسانیم.

روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران صنعت مشکلات وزارت نفت سنتی مدیریت حفاری تنوع اکتشاف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر