کد خبر: 1150590 A

نرخ تورم تولیدکننده به ٤٥,١ درصد رسید

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ (تورم سالانه) به ٤٥,١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٤٢.٠) ٣.١ واحد درصد افزایش نشان می­ دهد.

نرخ تورم تولیدکننده به ٤٥,١ درصد رسید

 به گزارش ایلنا از مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان ١٤٠٠ به ١١,١ درصد رسید که در مقــایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١١.٢) ٠.١ واحــــد درصد کاهش دارد. کمتـــرین تورم فصلــی به ترتیب مربوط به بخش­های" آب­رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعـــالیت­های تصفیه" (٣.٠ درصد) و "اطلاعات و ارتباطات" (٤.٢ درصد) می­باشد. بیشترین تورم فصلی نیز به ترتیب مربوط به "فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی" (١٧.٨) و "فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا" (١٦.٣ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­های خدمات کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان ١٤٠٠ به ٤٧,٨ درصد رسیــد که در مقایسه با همیــن اطلاع در فصل قبل (٤٨.٧) ٠.٩ واحـــد درصد کاهش داشته است. به عبــــارتی، میــانگین قیمت دریافتی توسط ارائه­ دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١٤٠٠  نسبت به فصل تابستان ١٣٩٩،  ٤٧.٨ درصد افزایش دارد. در بخش‌های خدمات کمترین نرخ به ترتیب مربوط به بخش "اطلاعات و ارتباطات" (٢٣.٥ درصد) و "فعالیت‌های املاک و مستغلات" (٢٤.٨) و بیشترین نرخ به ترتیب مربوط به بخش "فعالیت ­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا " (٨٧.١ درصد) و " فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی" (٧٧.١) می‌باشد.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١٤٠٠ (تورم سالانه) به ٤٥,١ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٤٢.٠) ٣.١ واحد درصد افزایش نشان می­ دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های خدمات در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش "آب­رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت­های تصفیه " (١٢.٧ درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش "فعالیت­ های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا  (٧٦.٢ درصد) است.

انتهای پیام/
تورم سلامت شاخص مرکز آمار ایران شاخص کل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر