کد خبر: 212684 A

در همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی در اصفهان مطرح شد:

کمبود منابع آبی، افزایش آلاینده‌های زیست محیطی، آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی اهمیت توجه به امنیت غذایی را دو چندان کرده است.

رییس پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان در همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی گفت: بیش از ۵۰۰ نفر از متخصصان و مدیران حوزه تغذیه و سلامت در همایش امنیت غذایی حضور دارند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، امیر محمودزاده اظهار داشت: بیش از ۵۲۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال و ۵۰ مقاله به عنوان بر‌تر انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه امنیت غذایی در جهان، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بشر است، ادامه داد: کمبود منابع آبی، افزایش آلاینده‌های زیست محیطی، آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی، اثرات تغییر اقلیم بر تدوین الگوی کشت و آثار ذرات معلق بر کشاورزی، اهمیت توجه به موضوع امنیت غذایی را دو چندان کرده است.

رییس پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان از جمله محورهای این همایش را اثر آلاینده‌های اتمسفری و ذرات معلق بر عرصه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، نقش فناوری‌ها در پایش اثرات تغییر اقلیم، کنترل اثر آلاینده‌ها در چرخه تولید مواد غذایی، گرمایش جهانی، آفات و بیماری‌های گیاهی و دامی و اثرات تغییر اقلیم بر تدوین الگوی کشت بیان کرد.

وی افزود: هدف از برگزاری این همایش اطلاع رسانی، فرهنگ سازی آموزش در زمینه امنیت غذایی، بررسی راهکارهای علمی و پژوهشی اثرات تغییر اقلیم بر مواد غذایی و راهکارهای اجرایی کاهش آثار تغییر اقلیم بر امنیت غذایی است.

محمودزاده تصریح کرد: در برگزاری این همایش ۲۰ نهاد استان مانند سازمان جهاد کشاورزی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان و اتاق بازرگانی با پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان همکاری کردند.

نخستین همایش تغییر اقلیم و امنیت غذایی، بهمن سال گذشته در اصفهان برگزار شد.

اصفهان تغذیه جهاد کشاورزی جهان زیست محیطی شاخص فرهنگ سازی کشاورزی گرمایش جهانی مواد غذایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر