کد خبر: 212569 A

استاندار اصفهان در جشن عاطفه‌ها:

نامساوی بودن سطح اقتصادی دانش آموزان در محیط آموزشی، باعثایجاد احساس سرخوردگی و ایجاد تأثیرات نامطلوب بر روحیه دانش آموزان خواهد شد.

استاندار اصفهان با حضور در جشن عاطفه‌ها و حمایت از دانش آموزان محروم، اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر، تعدادی از دانش آموزان از امکانات معمول برای تحصیل محروم بوده و این قبیل سنت‌ها کمک بزرگی برای رفع این محرومیت است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، رسول زرگرپور تصریح کرد: نامساوی بودن سطح اقتصادی دانش آموزان در محیط آموزشی، باعثایجاد احساس سرخوردگی و ایجاد تأثیرات نامطلوب بر روحیه دانش آموزان خواهد شد، که خوشبختانه با کمک مردم نوع دوست ایران اسلامی تا حدودی این مسئله مرتفع می‌‌شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه خیر‌ترین مردم کشور را در استان اصفهان داریم، اذعان داشت: سنت حسنه جشن عاطفه‌ها فرصتی مناسب برای کمک به هم نوع و شاد کردن دل بچه‌ها است.

استان اصفهان اصفهان ایران اسلامی دانش آموزان شرایط اقتصادی دل بچه سنت جشن عاطفه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر