کد خبر: 189787 A

معاون دادستان شهرستان لنجان استان اصفهان خبر داد:

به منظور افزایش امنیت و کاهش سرقت در شهرستان لنجان، شعبه ویژه سرقت دردادگستری این شهرستان راه اندازی خواهدشد.

معاون دادستان شهرستان لنجان استان اصفهان در حاشیه جلسه قرارگاه مبارزه با سرقت فرماندهی انتظامی این شهرستان با اشاره به راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های سرقت گفت: سرقت یکی از جرایمی است که باعثناامنی در جامعه شده و احساس امنیت را به میزان بسیار زیادی پایین می آورد و همچنین باعثایجاد جو تشویش و نگرانی در بین مردم می شود که در این خصوص پلیس و دستگاه قضایی با جدیت موضوع مبارزه با این جرم را دنبال می کنند.

به گزارش ایلنا از اصفهان؛ " رضا شرافت " اظهار داشت: خوشبختانه آمار سرقت در سطح شهرستان بسیار پایین است اما حتی یک مورد از این نوع جرم هم برای سیستم قضایی قابل قبول نبوده و بحثبرخورد با مجرمان از منظر دستگاه قضایی با جدیت پیگیری می شود.

وی از راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های سرقت در دادگستری این شهرستان خبر داد و بیان داشت: در این شعبه سعی می کنیم از قضات و دادیاران متبحر استفاده کنیم و بحثرسیدگی به شکایت شاکیان و برخورد و مجازات سارقان را سرعت ببخشیم.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان نیز تعامل دستگاه قضایی با پلیس را بسیار خوب توصیف کرد و اظهار داشت: برخورد با معتادان، سارقان و مجرمین و ترویج فرهنگ خود کنترلی بین مردم از اقدامات مهمی بود که با راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در شهرستان از ابتدای امسال انجام شده است.

سرهنگ " رضا عرب عامری " از کاهش قابل توجه میزان وقوع سرقت در سطح شهرستان خبر داد و گفت: کاهش سرقت در استان را می توان نتیجه تاثیر اقدامات صورت گرفته در قرارگاه مبارزه با سرقت، همکاری خوب مردم و قاطعیت دستگاه قضایی شهرستان عنوان کرد.

استان اصفهان اصفهان ترویج فرهنگ جامعه جرم دستگاه قضایی سرقت فرماندهی انتظامی امنیت دادستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر