کد خبر: 182410 A

مقاله چهار نفر از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در دو کنفرانس بین المللی کشور ترکیه پذیرفته شد.

مقاله چهار نفر از اساتید واعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان در دو کنفرانس بین المللی کشاورزی، بیوتکنولوژی، زیستی و مهندسی بیوستیم(ICABBBE, ۲۰۱۴) و الکترونیک قدرت و مهندسی برق(۲۰۱۴ICPEPE) که ۳۱-۳۰ جولای در کشور ترکیه برگزار خواهد شد، به صورت سخنرانی پذیرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از گلپایگان، این مقاله ها با عنوان های «اثر کتوتینن بر برخی هورمون های تولید مثل در موش ماده»، «اثر حذف برگ پرچم و ریشک ها بر خصوصیات رویشی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد دانه گندم نان»، «اثر اسیدلینولئیک مزدوج بر محور تولید مثلی(هیپوفیز، تیروئید و بیضه) در قوچ در فصل غیر تولید مثلی» و «معماری در بیان کلی به مفهوم هنر خلق فضاست» به ترتیب از حمیدرضا خدایی از استادیاران این واحد دانشگاهی، سیدعلیرضا بنی طباء عضو هیات علمی گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان، خانم بهناز مهدوی ومهران جمشیدی عضو هیات علمی گروه عمران این دانشگاه می باشد.

در مقاله حمیدرضا خدایی، هدف پژوهش بررسی اثر کتوتینن که یک داروی ضد حساسیت وکاهش دهنده التهاب است بر برخی هورمون های تولید مثل در موش ماده می باشد.

مقاله سیدعلیرضا بنی طباء نیز با هدف بررسی تاثیر حذف برگ پرچم، حذف ریشک ها و حذف همزمان آنها بر عملکرد دانه و اجزای آن است.

اما در مقاله بهناز مهدوی با توجه به اینکه تا کنون پژوهش در خصوص اثر اسید لینولئیک مزدوج بر هورمون‌های تولید مثلی در نشخوار کننده نر(قوچ) انجام نشده است، هدف از پژوهش صورت گرفته بررسی اثر اسیدلینولئیک مزدوج بر برخی هورمون‌های تولید مثلی در قوچ است.

آخرین مقاله از مهران جمشیدی به بررسی ویژگی های مهم بهره برداری انرژی در کالبد معماری خانه های سنتی مناطق کویری و فلات مرکزی ایران و نحوه بکارگیری این اصول در خلق معماری های نوین جهت این مناطق می پردازد.

الکترونیک انرژی ایران بیوتکنولوژی ترکیه دانشگاه آزاد اسلامی کشاورزی معماری موش هنر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر