کد خبر: 179513 A

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان خبر داد:

در سه ماه اخیر۶ موقوفه به ارزش ۲۴۲ میلیارد ریال ردر شهرستان لنجان اصفهان به ثبت رسیده است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان با شاره به اینکه طی سه ماهه گذشته ۶ وقف جدید به ثبت رسیده است گفت: موقوفه حاج رجبعلی ملکی به ارزش بیش از ۷۰ میلیارد ریال و موقوفه خدامراد ملکی که ایجاد اعیانی سرای سالمندان به ارزش بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برخی از این موقوفات ثبت شده است.

به گزارش ایلنا از اصفهان؛ محمدرضا ترحمی ادامه داد: یکی دیگر از این موقوفات، وقف ۱۵۰ مترمربع عرصه به اررش یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال جهت توسعه مسجدو حسینیه ورنامخواست است.

وی با بیان اینکه دیگر خیر نیک اندیش حاج حسن قلعه قاسمی عرصه و اعیان خود را با مساحتی بالغ بر ۴۰۰ مترمربع جهت بهره برداری مجموعه فرهنگی مذهبی وقف نموده گفت: ارزش ریالی این موقوفه بالغ بر پنج میلیارد ریال برآورد شده است.

ترحمی افزود: خانواده شهدا که خود بزرگترین واقفان جامعه ما می باشند بار دیگر با گذشتن از مال خود، ایثارو گذشت را به جوانان یادآور شدند.

وی اذعان داشت: پدر شهید باغبانی ۴۰۰ متر عرصه به ارزش بیش از ۶ میلیارد ریال را جهت احداثمجموعه فرهنگی مذهبی تجاری وقف نمود.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان دیگر وقف انجام شده در این شهرستان را می توان وقف ۳۲۲۵ مترمربع زمین توسط شرکت عمران عنوان کرد و بیان داشت: این موقوفه با نیت حمایت از انجمن بیماران کلیوی به ارزش ۱۲ میلیارد تومان وقف شده است.

اداره اوقاف و امور اصفهان پدر جامعه خانواده زمین سالمندان شهرستان لنجان موقوفه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر