کد خبر: 175144 A

در شهرستان فریدن انجام شد؛

بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن ۳ هزار و ۵۰۰ پاکت تبلیغاتی سیگار را از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی جمع آوری کردند.

بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن، تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ پاکت خالی سیگار و اتیکت و تبلیغات سیگار از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان فریدن جمع آوری کردند.
به گزارش ایلنا و بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ در همین راستا عاملان این شرکتها و متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

اصفهان تبلیغات تهیه و توزیع مواد دانشگاه علوم پزشکی روابط عمومی سیگار شبکه بهداشت و درمان مواد غذایی شهرستان مراکز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر