کد خبر: 175105 A

به دلیل موفقیت در بخش های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی:

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، مرکز معارف اسلامی و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر درمیان دانشگاه های دولتی کشور در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ را به دست آورد.

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، مرکز معارف اسلامی و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان برتر درمیان دانشگاه های دولتی کشور در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان؛ این ارزیابی که توسط معاونت آموزشی و پژوهشی استادان دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها صورت گرفته براساس موفقیت در حیطه های چهارگانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری اجرایی بوده و هر دو سال یک بار صورت می گیرد.

برگزاری کرسی های آزاداندیشی، جلسات علمی مینای معرفت، انتشار دوفصلنامه تخصصی مبانی نظری اسلام(مینای معرفت)، تشکیل انجمن های علمی دانشجویی، معرفی سیرمطالعاتی علوم اسلامی و ارائه دروس جدید «دین و فناوری» و «اسلام و محیط زیست» از جمله اقدامات ویژه مرکز معارف اسلامی و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان در مدت اخیر است.

همچنین دستاورد اخیر دیگر مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان انتخاب مقاله «نقد دینی مبانی و پیش فرض های فناوری» بعنوان مقاله برتر همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی بود.

این مقاله که توسط دکتر حسین مطیع رییس مرکز معارف اسلامی دانشگاه صنعتی اصفهان نگارش یافته بود، در این همایش که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، جایزه مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا را به خود اختصاص داد.

گفتنی است: مرکز معارف اسلامی و ادبیات فارسی دانشگاه صنعتی اصفهان در حال حاضر با پنج عضو هیأت علمی و ۲۵ استاد مدعو در هر ترم پذیرای بیش از پنج هزار دانشجو در حوزه های پنج گانه دروس معارف است.

ادبیات اصفهان دانشجو دانشگاه صنعتی شریف دین علوم اسلامی فناوری محیط زیست نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اسلام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر