کد خبر: 173204 A

دردهمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی؛

تیم ۳ نفره سازه ماکارونی هنرستان کارو دانش شهید کاظمی شهرضا در دهمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه امیرکبیرتهران رتبه اول را بدست آورد.

تیم سازه ماکارونی هنرستان کارو دانش کاظمی آموزش و پرورش شهرستان شهرضا که با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی استاد طاهراین شهرستان در دهمین دوره مسابقات کشوری سازه های ماکارونی دانشگاه امیرکبیرتهران شرکت کرده بود موفق شد رتبه اول این مسابقات رابه دست آورد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، تیم سازه های ماکارونی هنرستان کار و دانش کاظمی شهرضا شامل آیلار ارژنگ؛ فائزه موسوی ومریم نوری است.

آموزش و پرورش شهرستان اصفهان دانش مسابقات ماکارونی شهرضا رتبه کاظمی سازه هنرستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر