کد خبر: 173019 A

برای استفاه از تسهیلات تولید گوشت در کشور، وجود اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی و آبخیزداری لازم است، گفتنی است درسال ۱۳۹۲ از مراتع استان به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان علوفه برداشت شده است و میزان تولید گوشت وابسته به علوفه مراتع ۲۷۰ میلیارد تومان بوده است.

اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان درمراسم افتتاحیه این اتحادیه گفت: درآینده نزدیک بخش کشاورزی دراستا ن اصفهان دراثر مشکل کم آبی دچار مشکل خواهد شد مگر اینکه دربخش منابع طبیعی با بهره برداری اصولی، منابع آب زیرزمینی تقویت شده واین بخش درمسیر توسعه گام بردارد. ازطرفی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی یک ضرورت است وحفاظت منهای بهره بردار اصلاً مقدور نیست.

محمد حسین شاملی افزود: بدون مشارکت مردم، اجرای سیاست های دولتی امکان پذیر نیست. در همین راستا صندوق حمایت از منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تأسیس و تاکنون سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان به بهره بردارانی که وثیقه قابل قبول برای سایر بانک‌ها ندارند، وام با کارمزد۴% پرداخت کرده است.

شاملی اضافه کرد: برای استفاه از تسهیلات تولید گوشت در کشور، وجود اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی و آبخیزداری لازم است، گفتنی است درسال ۱۳۹۲ از مراتع استان به ارزش ۱۲۲ میلیارد تومان علوفه برداشت شده است و میزان تولید گوشت وابسته به علوفه مراتع ۲۷۰ میلیارد تومان بوده است.

استان اصفهان اصفهان بخش کشاورزی طبیعی و آبخیزداری استان کشاورزی گوشت منابع طبیعی منابع طبیعی و آبخیزداری اتحادیه سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر