کد خبر: 164967 A

استاندار اصفهان اعلام کرد:

در یکصد و چهلمین نشست شورای برنامه‌یزی و توسعه استان که به ریاست رسول زرگرپور استاندار اصفهان برگزار گردید، گزارش بخش آموزش عالی و فرابخش انرژی از مطالعات آمایش سرزمین استان ارائه و تصویب گردید.

استاندار اصفهان در یکصد و چهلمین نشست شورای برنامه‌یزی و توسعه استان با بیان اینکه ۲۷ درصد انرژی کشور در استان اصفهان تولید می شود، تأکید کرد: تلفیق بین حامل های انرژی و حرکت به سمت استفاده از انرژی های پاک باید در برنامه ریزی‌ها لحاظ گردد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، وی با بیان اینکه ۵ واحد دانشگاهی در استان عملکرد ملی دارند، اظهار داشت: این واحد ها باید در راستای تأمین نیازهای استانی و همچنین تأمین نیازهای ملی گام بردارند.

زرگرپور با اشاره به اینکه ۲۱ درصد شاغلان استان اصفهان دارای تحصیلات عالی هستند، یادآور شد: نسبت اشتغال دانش آموختگان به کل جمعیت در کشور ۶۷ درصد و این امار در استان اصفهان ۶۴ درصد است.

وی خواستار آماده شدن چشم انداز آموزش عالی استان در افق ۱۴۰۴ بر اساس طرح آموزشی، پژوهشی و فرهنگی شد.

استاندار اصفهان عنوان نمود: در استان اصفهان ۱۷۱ واحد مرکز آموزش عالی وجود دارد که از ۳۲۰ هزار نفر جمعیت دانشجویی این مراکز، ۸۲ درصد آن بومی هستند.

گفتنی است در این نشست گزارش بخش آموزش عالی از سند آمایش سرزمین استان ارائه گردید و مواردی همچون تعداد و ظرفیت مراکز تحقیقاتی از حیثنیروی انسانی، تعداد شاخص‌های عمده پژوهشی و تعداد دانشجویان استان نسبت به کشور مورد بررسی قرار گرفت.

‌سرانه فضاهای آموزشی، ‌رفاهی، فرهنگی و کمک آموزشی استان، مقایسه شاخص های آموزشی، توزیع فراوانی هیئت‌های علمی، نسبت استاد به دانشجو و تعداد و درصد رشته های آموزش عالی استان از دیگر موارد بررسی شده در این خصوص بود.

همچنین گزارش فرابخش انرژی از سند آمایش سرزمین استان در جلسه مطرح و شناخت جایگاه بخش انرژی استان در سطح ملی، رتبه دوم استان در تولید فرآورده های نفتی و سهم بالای استان در تولید نیروگاه‌های فسیلی و سهم اندک در تولید نیروگاه های غیرفسیلی در کشور بررسی شد.

استاندار اصفهان خواستار شناخت تهدیدات و فرصت های پیش روی بخش انرژی، و بررسی نقاط قوت و ضعف استان در بخش انرژی جهت تدوین سند چشم انداز بخش انرژی استان شد.

آموزش عالی استان اصفهان اشتغال اصفهان انرژی دانشجو سند چشم انداز شاخص فرآورده های نفتی استان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر