کد خبر: 157497 A

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان تاکید کرد:

درطول سه سال گذشته ۱۸۸ نفر ازپرسنل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان بازنشسته شده اند که دراین مدت هیچ نیرویی جذب این سازمان نشده است.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان درجلسه شورای هماهنگی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان که با حضور۵۰ نفر ازمدیران ستادی وشهرستانی برگزارشد گفت: درطول سه سال گذشته تعداد ۱۸۸ نفر ازهمکاران بازنشسته شده‌اند ودرمقابل هیچ نیرویی جذب نشده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان محمد حسین شاملی افزود: استراتژی سازمانی این است که امورتصدی گر ی به بخش خصوصی واگذارشود، لذا سعی ما این است که با نیروهای موجود اعمال مدیریت کنیم وبدنبال نظارت باشیم.

درادامه این نشست ازتلاشهای معاون حفاظت واموراراضی، محمد تقی صفار که به افتخار بازنشستگی نایل شد تجلیل شد وحسن عمادیان که قبلاً مسئولیت اداره ممیزی را بعهده داشت بعنوان سرپرست این معاونت معرفی شد.

همچنین غلامرضا ساعی رئیس اداره بیابان زدایی وعبدالرضا فخاری رئیس امورمالی بازنشسته شدند وبه ترتیب حسینعلی نریمانی ومحمدتقی اسکندری بعنوان سرپرستان آن ادارات معرفی شدند.

لازم به ذکر است عباس کاویان پی نیز بعنوان سرپرست اداره ممیزی اراضی اداره منابع طبیعی اصفهان منصوب شد.

اداره کل منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اصفهان بازنشستگی بخش خصوصی طبیعی و آبخیزداری استان معاون منابع طبیعی اداره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر