کد خبر: 152245 A

استاندار اصفهان خبر داد:

بایستی کارگروه‌های تخصصی برای تدوین برنامه‌های بلند مدت تشکیل شود تا در حوزه‌های درون شهری و برون‌شهری، با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و نقطه ‌نظرات اساتید دانشگاه برای پرهیزازهرگونه اقدام جزیره‌ای و موازی‌کاری با تلفیق رویکردهای علمی و اجرایی به طرح جامع کاهش تصادفات استان اصفهان دست یابیم.

ایلنا: استاندار اصفهان در کمیسیون ریشه یابی و تحلیل تصادفات استان، با اشاره به اینکه طرح جامع کاهش تصادفات درون‌شهری و برون‌شهری استان(با هدف تدوین و اجرای برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت) حداکثر ظرف سه ماه آینده تدوین خواهد شد گفت: با توجه به آمار بالای تصادفات استان در محورهای درون‌شهری و برون‌شهری استان اصفهان خواهان پیگیری جدی تدوین طرح جامع کاهش تصادفات برون شهری هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، رسول زرگرپور؛ با اشاره به آمار بالای تلفات ناشی از سوانح رانندگی کشور، اظهار داشت: متأسفانه اغلب اقدامات در سال های گذشته به‌صورت مقطعی و نقطه‌ای درقالب برنامه‌ریزی‌های گسسته انجام شده و طرح آمایش سرزمین(به‌‌عنوان سند جامع طرحها) جایگاهی پیدا نکرده است که این موضوع به بروز معضلات در آینده تبدیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: برداشت عموم از رتبه بالای تصادفات استان این است که جاده‌های استان فاقد ایمنی لازم می‌باشند.

استاندار اصفهان گفت: لازم است کارگروه‌های تخصصی برای تدوین برنامه‌های بلند مدت تشکیل شود تا در حوزه‌های درون شهری و برون‌شهری و با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی مربوطه و نقطه ‌نظرات اساتید دانشگاه به منظور پرهیز از هرگونه اقدام جزیره‌ای و موازی‌کاری با تلفیق رویکردهای علمی و اجرایی به طرح جامع کاهش تصادفات استان دست یافت.

زرگرپور افزود: از برنامه های این طرح می‌توان به تدوین برنامه‌ای جامع درخصوص اقدامات قبل، حین و بعد از حادثه، شناسایی وظایف هریک از دستگاهها، مشخص شدن میزان اعتبارات مورد نیاز طرحها، اولویت‌های اجرایی و… اشاره کرد.

وی درخصوص اقدامات فوری برای کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی خواستار برنامه‌ریزی دستگاه انتظامی برای برخورد با راکبین موتورسیکلت فاقد کلاه ایمنی و نظارت بیشتر به‌منظور قانون‌مندی آنها گردید.

استانداراصفهان با اشاره به ضرورت توجه ویژه و نظارت هرچه بهتر بر تخلفات رانندگی و رفتن به سمت و سوی نظارتهای هوشمند الکترونیکی بیان داشت: کاهش آمار در کشور نیاز به مدیریت و برنامه ریزی هدفمند دارد.

وی افزود: موضوع الکترونیکی و هوشمند نمودن نظارت تصویری(ITS) هم در معابر درون شهری و هم در معابر برون‌شهری باید در اولویت پیگیری شهرداریها و دستگاههای اجرایی قرار گیرد.

استاندار اصفهان تاکید کرد: باید امکانات موردنیاز مجموعه پلیس راهنمایی و رانندگی استان به خصوص دوربین های دستی کنترل سرعت در دستورکار پیگیری تخصیص بودجه و تهیه قرار گیرد.

زرگرپور با بیان اینکه طرح هایی درخصوص مسائل اساسی استان(اعم از طرح جامع کاهش آلودگی هوا، تنظیم سندجامع آب و…) به تصویب رسیده است؛ افزود: طرح جامع کاهش تصادفات درون‌شهری و برون‌شهری استان نیز در راستای همین سیاست تدوین خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به مکاتبات صورت‌گرفته با مسؤلین کشوری پیرامون مشارکت شرکت های بیمه در بهبود عبور و مرور و رفع نقاط پرحادثه؛ اظهار داشت: اقدامات لازم به‌منظور تشکیل جلسه با رؤسای ادارات کل بیمه استان معمول و مسئله به‌صورت درون استانی پیگیری گردد.

استان اصفهان استفاده از ظرفیت اصفهان بودجه پلیس راهنمایی و رانندگی جاده های استان دوربین شرکت های بیمه قانون تخلفات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر