کد خبر: 152072 A

کارشناس برق و اتوماسیون فولاد مبارکه اصفهان خبر داد:

افزایش سرعت چرخه خط گالوانیزه، میزان ارزش افزوده تولید شرکت فولاد مبارکه را افزایش داده است.

ایلنا: کارشناس برق و اتوماسیون و ابزار خط گالوانیزه و رنگی فولاد مبارکه گفت: با اجرای طرح افزایش سرعت چرخه گالوانیزه سرعت چرخه خط از ۹۰ متر بر دقیقه به ۹۳ متر بر دقیقه افزایش داده شد که با افزایش تولید در هر ماه یک میلیارد و۴۴۶ میلیون ریال ارزش افزوده برای شرکت فولاد مبارکه به دست آمد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ داود ابوطالبی تصریح کرد: بر اساس ویژگیهای فنی Technical Specificationخط برای ورقهای در محدوده ضخامت۰.۶۴ تا ۰.۷۵ میلیمتر، سرعت در قسمت پروسه خط برابر با ۹۰ متر بر دقییقه باشد و خط گالوانیزه با سرعت فوق حدود ۲۰ روز از ماه برای خط رنگی تولید داشته است، بر همین اساس با بررسی بر روی تجهیزات اصلی خط گالوانیزه از قبیل کوره پات القائی - موتورهای الکتریکی - گیربکس ها و برج خنک کننده ورق مشخص گردید.

وی ادامه داد: این تجهیزات در بازه تولید با ورق های با ضخامت ۰.۴۶ تا۰.۷۵ میلیمتر در ظرفیتی کمتر از توان نامی خود کار می کنند، لذا با توجه به قابلیت توان این تجهیزات امکان سنجی افزایش سرعت انجام و در این بررسی و تحق مشخص شد که امکان افزایش سرعت چرخه خط در دو مرحله کاری امکان پذیر است.

کارشناس برق و اتوماسیون و ابزار دقیق خط گالوانیزه و رنگی فولاد مبارکه افزود: در مرحله اول با رعایت عوامل تاثیرگذار بر کیفیت تولید، سرعت چرخه خط از ۹۰ متر بر دقیقه به ۹۳ متر بر دقیقه افزایش داده شد و در مرحله هدف افزایش سرعت به ۹۶ متر بر دقیقه است که برای رسیدن به این هدف به اعمال تغییرات در خط و تعویض تیپ چند که این امر جز و اهداف خط در سال ۹۳ قرار دارد.

اصفهان برج برق شرکت فولاد فولاد مبارکه افزایش ارزش تولید سرعت خط
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر