کد خبر: 138542 A

برای اولین بار در ۱۷ هکتار اراضی کشاورزی جرقویه سفلی:

باتوجه به خشکسالی‌های چندسال اخیرجهت صرفه جوئی در مصرف آب این پروژه با اعتباری بالغ بر۱۶۲۰میلیون ریال تسیلات بانکی و۷۷۰میلیون ریال آورده شخصی به پایان رسید.

ایلنا: برای اولین بارطرح آبیارای بارانی سن‌تر پیوت در سطح ۱۷هکتاراراضی کشاورزی شهرستان اصفهان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مسئول مرکز جهادکشاورزی جرقویه سفلی گفت: به همت کار‌شناس مرکز جهادکشاورزی جرقویه سفلی برای اولین بار طرح آبیارای بارانی سنترپیوت در سطح ۱۷هکتار اراضی کشاورزی شهرستان اصفهان به بهره برداری رسید.
علی نیکبخت دراین زمینه بیان داشت: باتوجه به خشکسالی‌های چندسال اخیرجهت صرفه جوئی در مصرف آب این پروژه با اعتباری بالغ بر۱۶۲۰میلیون ریال تسیلات بانکی و۷۷۰میلیون ریال آورده شخصی به پایان رسید.
نیکبخت همچنین گفت: بااجرای این پروژه ۸۵درصد درمصرف آب صرفه جوئی و سطح زیر کشت تا حدودی افزایش می‌یابد.

اصفهان خشکسالی کشاورزی اولین آبیاری اراضی سفلی جرقویه بارانی سنترپیوت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر