کد خبر: 138491 A

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان خبر داد:

براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، اعتبار کارت‌های ملی تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید شد.

ایلنا: مدیر کل اداره ثبت احوال استان اصفهان در این زمینه اظهار داشت: بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به‌استناد ماده(۶) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶، مصوب شد که کارت‌های شناسایی ملی صادرشده تا زمان صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره موضوع بند «د» ماده(۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جایگزینی آن بر اساس ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اجرایی بند یادشده، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ اعتبار دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، تورج حاجی رحیمیان ادامه داد: این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

وی بیان داشت: بر اساس مصوبه پیشین هیئت محترم دولت، اعتبار اولین کارت‌های شناسایی ملی صادره سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید شده بود که بر اساس مصوبه جدید هیئت محترم وزیران، اعتبار این کارت‌ها تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.

حاجی رحیمیان افزود: بعضی از کارت‌های ملی که در اختیار شهروندان محترم است اعتبار آن به پایان رسیده و یا رو به اتمام است، از آنجایی که تمدید کارت ملی موجب زحمت شهروندان محترم خواهد شد لذا اعتبار کارت‌هایی که قبلا صادر شده است تا پایان سال ۱۳۹۴ هجری شمسی تمدید گردید تا طی روند صدور کارت هوشمند ملی جایگزین شود.

وی تصریح کرد: نیازی به مراجعه هموطنان محترم به ادارات ثبت احوال برای تمدید اعتبار کارت‌های ملی نیست.

آیین نامه استان اصفهان اسحاق جهانگیری اصفهان جمهوری اسلامی ایران دولت رئیس جمهور قانون معاون اول وزارت کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر