کد خبر: 135870 A

سرپرست گروه پروژه استراتژی فن آوری اطلاعات:

​ پروژه بررسی و تدوین استراتژی فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در مرحله ارزیابی وضعیت موجود در استان اصفهان آغاز شد.

ایلنا: سرپرست گروه پروژه استراتژی فن آوری اطلاعاتاعزامی به اصفهان گفت: هدف از این پروژه تدوین نقشه راه جامع توسعه فناوری اطلاعات مخابرات، ایجاد مزیت رقابتی، افزایش رضایتمندی مشترکین و کاهش هزینه‌های شرکت است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ محمد هیبتیان «افزود: یکی از اهداف بسیار مهم در این پروژه ایجاد ساختار و سازمان قدرتمند فناوری اطلاعات با فرایندهای کارآمد و اثربخش است.

وی تصریح کرد: تیم پروژه در قالب چهار تیم کاری فرایند‌ها(PBA)، سیستم‌ها و راه حل‌ها(SSA)، سیستم‌ها و فرایندهای مدیریت سازمانی(ESS) و فرایند ساختار و سازمان فناوری(OA) به مدت پنج هفته و بصورت غیرپیوسته در استان مستقر خواهند بود و در حال حاضر تیم‌های فرایند‌ها(PBA)، سیستم‌ها و فرایندهای مدیریت سازمانی شامل مالی، نیروی انسانی، تدارکات، چرخه تامین(ESS)، در حال انجام مرحله ارزیابی وضعیت موجود هستند.

استان اصفهان اصفهان ایران شرکت مخابرات فناوری فناوری اطلاعات کاهش هزینه مخابرات نیروی انسانی استراتژی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر