کد خبر: 135801 A

استاندار اصفهان در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه اتاق فکر اصفهان:

اتاق فکر مقوله ای پذیرفته شده در سطح جهان و در کشور ایران است که اگر مطابق با شرایط و الزامات باشد بسیار مفید خواهد بود.

ایلنا: استاندار اصفهان در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه اتاق فکر عنوان کرد: اتاق فکر مقوله‌ای است که در سطح جهان پذیرفته شده است و در داخل کشور هم به اهمیت آن پی برده‌اند و اگر شرایط و الزامات خود را داشته باشد و بر اساس اهداف و برنامه‌ها پیش رود می‌تواند بسیار مفید باشد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا از اصفهان؛ رسول زرگرپور تصریح کرد: ما هر نهادی را که تأسیس می‌کنیم و هر جمعی را که تشکیل می‌دهیم اول لازم است خودمان هدف از تشکیل آنرا به روشنی بدانیم و بر اساس هدف کاملاً مشخص شده برنامه‌ها را پیش ببریم.

وی گفت: در ارتباط با همین اتاق فکر ابتدا باید بدانیم آیا برای حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده است یا هدف جامع تری برای تشکیل این اتاق فکر وجود داشته است؟

زرگرپور اظهار داشت: ما در فلسفه وجودی این اتاق هیچ بحثی نداریم ولی ساختار و جایگاه و نحوه ارتباط با مدیریت ارشد استان و نحوه ارتباط با دستگاه‌ها و همچنین چگونگی ارتباط دستگاه‌ها با نتایج حاصل بایستی به روشنی تعریف گردد.

استاندار اصفهان با طرح پنج سؤال در خصوص ساختار شکل گیری اتاق فکر عنوان نمود: پس از مشخص شدن پاسخ این سؤالات می‌توان به تأثیر گذار بودن این اتاق فکر اطمینان بیشتری حاصل نمود.

وی پنج سؤال را به این صورت بیان نمود: که اولاً بایستی حیطه عمل این اتاق فکر کاملاً مشخص شود(سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، اجرایی) ثانیاً آیا اتاق فکر صرفاً یک کار مطالعاتی انجام می‌دهد؟(به عنوان مثال یک مجله پژوهشی ارائه می‌دهد) یا صرفاً در حد ایجاد جرقه‌ای برای مطالعات بعدی می‌باشد؟ ثالثاً انتخاب موضوعات چگونه صورت می‌پذیرد آیا براساس چالش‌های استان موضوعات انتخاب می‌شود یا با پیشنهاد مدیران اجرایی؟ رابعاً انتخاب افراد در اتاق فکر بر اساس چه شاخص‌هایی صورت می‌پذیرد؟ خامساً نتایج حاصل از تولیدات فکری این اتاق فکر در کجا استفاده می‌شود؟

زرگرپور در ادامه تأکید کرد: پس از پاسخ به سؤالات مطروحه و موارد مذکور خروجی اتاق فکر برای خیر و صلاح مردم و توسعه استان بسیار مفید‌تر خواهد بود.

وی به اعضای اتاق فکر توصیه کرد: در درجه اول تحلیل درستی از مسائل استان داشته باشید تا در جلسات اتاق فکر بتوانید فکرهای درستی ارائه دهید.

اصفهان ایران جهان سرمایه گذاری شاخص فلسفه استاندار اتاق پذیرفته فکر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر