کد خبر: 747083 A

مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی خبر داد؛

مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی گفت:۶ سد استان سرریز و دو سد در شرف سرریز هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد محمد علایی در این رابطه گفت: تا امروز صبح ساعت ۱۰ هفدهم فروردین ماه ۱۹۵.۴ میلی‌متر بارندگی داشتیم که سال گذشته تا همین زمان حدود ۶۴ میلی‌متر بارندگی بود.

وی افزود: میانگین دراز مدت ۴۳ ساله تا امروز ۱۴۲.۸ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۲۰۶ درصد و میانگین  ۴۳ ساله ۳۷ درصد رشد بارندگی داشتیم.

علائی گفت: از ابتدای فروردین ماه نیز ۳۴.۲ میلیمتر بارندگی در استان اتفاق افتاد که بیشترین بارندگی این ماه در نیشابور معادل با ۶۳.۸ میلیمتر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی افزود: تا کنون سدهای دوستی، کمایستان، یام، دولت آباد، چالیدره و فریمان سرریز شده اند و سدهای چهچهه و قره تیکان آماده سرریز هستند.

خراسان رضوی دولت رشد مشهد سرریز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر