کد خبر: 746179 A

از سوی تیم امداد خرمشهر صورت گرفت؛

با تلاش و حضور به موقع تیم امداد و نجات اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر 70سرنشین لنج تفریحی غیرمجاز در رودخانه کارون نجات یافتند.

به گزارش ایلنا، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: این موتورلنج تفریحی بدون مجوز و توجه به اخطار نیروهای ایمنی و امنیتی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر اقدام به سوار کردن مسافر بدون جلیقه کرده بود.

نوراله اسعدی افزود: این لنج با ۷۰ سرنشین پس از جدا شدن از اسکله غیرمجاز دچار نقص فنی بریدن سکان شده بود و به دلیل عدم امکان کنترل از طرف ناخدا، در موقعیت تصادف با پایه‌های پل شهید جهان آرای خرمشهر قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این هنگام تیم امداد و نجات ادار‌ه‌کل بنادر و دریانوردی خرمشهر بوسیله چهار فروند شناور تحت امر، لنج تفریحی را کنترل و از برخورد با پل نجات دادند و ۷۰ سرنشین این شناور را پس از تخلیه به نقطه ایمن منتقل کردند.

امداد و نجات تصادف بنادر خرمشهر کارون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر