کد خبر: 742325 A

اولین رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام منصوب شد.

به گزارش ایلنا از تربت جام دانشکده علوم پزشکی این شهرستان از بدو تاسیس تاکنون توسط سرپرست اداره می شد.

در حکم اولین  رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام آمده است :  نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی و با عنایت به موافقت وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه هئیت رئیسه وزارتخانه ، جنابعالی به عنوان رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تربت جام منصوب می شوید.

علوم پزشکی تایباد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر