کد خبر: 694426 A

در نشست هیات دولت صورت گرفت؛

محسن مهر علیزاده رفت و عباس رضایی بعنوان استاندار جدید اصفهان انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در نشست امروز هیات دولت، عباس رضایی به عنوان استاندار جدید اصفهان انتخاب شد.

عباس رضایی استاندار جدید اصفهان، دکتری ایمنی شناسی از انگلستان از سال ۷۶ تا ۸۴ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود و پیس از انتخاب برای مدیریت استان اصفهان مدیریت گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را برعهده داشت.

محسن مهرعلیزاده استاندار قبلی استان اصفهان ۲۶ آبان با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان از سمت خود کناره‌گیری کرد.

استان اصفهان اصفهان دانشگاه علوم پزشکی دولت رئیس دانشگاه علوم پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر