کد خبر: 693602 A

با حکم استاندار قزوین؛

با حکم استاندار قزوین، سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین منصوب شد.

به گزارش ایلنا، عبدالمحمد زاهدی با صدور حکمی محمد شفیعی را به سمت سرپرست  فرمانداری شهرستان قزوین منصوب  کرد.

در بخشی از این حکم آمده است : نظر به مراتب تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی  و با توجه به تایید معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی، به موجب این حکم و با حفظ سمت   به عنوان سرپرست  فرمانداری شهرستان قزوین منصوب می شوید.

 محمد شفیعی در حال حاضر مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین است که با حفظ سمت به عنوان سرپرست  فرمانداری شهرستان قزوین منصوب شده است.

 

حکم سرپرست فرمانداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر