کد خبر: 686793 A

از سوی دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی؛

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

به گزارش ایلنا، دبیرخانه شورای عالی حفاظت فنی اعلام شد، دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

این دستورالعمل در 6 بند و 33 تبصره و ضمایم مربوطه در جلسه مورخ 26 تیرماه 97 شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ  21 مهرماه 97 به تصویب سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

همچنین این دستورالعمل در اجرای تبصره ماده 2 آیین­ نامه ایمنی امور پیمانکاری شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور شرکای اجتماعی و صاحب نظران این حوزه و با کمک اساتید دانشگاه و حسب بازخوردهای اجرایی نسخه پیشین آن در کشور مورد بازنگری و تدوین قرار گرفته است و پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول قانون مذکور لازم الاجرا است.

 شایان ذکر است؛ این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل پیشین اجرایی آیین­ نامه ایمنی امور پیمانکاری مورخ 17 / 11 /1390 شورای عالی حفاظت فنی می شود.

کارفرمایان و کارگران در استان البرز  می توانند برای اطلاع از متن کامل این دستورالعمل به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس www.mcls.gov.ir و یا سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز به آدرس alborz.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

 

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری روزنامه رسمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر