کد خبر: 685668 A

آگشته ، شهردار برکنار شده آبیک:

شهردار برکنار شده آبیک گفت: اگر منظور از تعامل این است که خارج از ضوابط کاری انجام بشود این را در جلسه شورای شهر نیز گفتم قدمی خارج از ضوابط شورا نه در اینجا و نه در شهرهای بعدی برنخواهم داشت.

به گزارش ایلنا سعید آگشته  ضمن دفاع از عملکرد خود در شهرداری آبیک و در نشست خبری  که به همین منظور با حضور برخی مسئولان شهری و  خبرنگاران برگزارشد گفت:  مدام به من می گویند  تعاملی   با دستگاه‌های خدمات‌رسان  نداشتم. باید بگویم در خصوص تعامل با دستگاه‌های خدمات رسان نمودارهایی تهیه شده میزان یک ساله صدور مجوزهای حفاری برای دستگاه‌های خدمات رسان در آن قید شده و نسبت به تمام یکساله‌های گذشته بین 70 تا 78 درصد رشد داشته است و این متوسط کل است. یعنی مواجه هستید با سازمانی که 78 درصد بیش از یکساله‌های مشابه خود صدور مجوز حفاری داشته حالا یک دستگاه خدمات‌رسان این توان مدیریتی را داشته که از مجوزهای حفاری استفاده کند یا خیر دیگر به سازمان ما ارتباطی ندارد.

 معنای تعامل این است که من مجوز دهم یک اداره به بهانه حفاری کل شهر را شخم زند و پولی پرداخت نکند. به خاطر آنکه شخص مهمی در پشت پرده قرار دارد اجازه دهم این حفاری انجام شود. اگر منظور از تعامل این است که خارج از ضوابط انجام بشود این را در جلسه شورای شهر نیز گفتم قدمی خارج از ضوابط شورا نه در اینجا و نه در شهرهای بعدی برنخواهم داشت.

وی در پاسخ به سوال دوم که علت عدم برگزاری مناقصات در زمان قانونی( منظور امور شهری است) چیست؟ گفت: قبل از اتمام مدت قرارداد چندین بار مناقصه برگزار شده و هیچ شرکت کننده‌ای نداشته اما اگر شما نگران این هستید که پیمانکار انتخاب بشود یا انتخاب نشود موضوعاتی است که در آینده به آن می‌پردازم و این جلسه فرصت این بحث نیست و فقط از لحاظ  فنی پاسخگو هستم. بعضی از عزیزان بارها مراجعه می‌کردند که این پیمانکار بماند و...  این موضوعات در این مراسم نمی‌گنجد.

آگشنه در پاسخ به سوال پایانی علت ساخت و ساز غیرمجاز گسترده در سطح شهر گفت: متوسط آن را مطرح کردم یعنی در یک روز در دوره‌های مختلف سرپرستی و شهرداری در یک روز  چند پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شده است. پایین‌ترین حد ارسال پرونده به کمیسون ماده 100  بوده و از طرفی ساخت و ساز نیز بسیار کم شده است و این بر گردن ما نیست.اما تاکید می‌کنم در حدود 15، 16 پرونده موجود است که ساخت و ساز اساسی غیرمجاز داشتند مثلا یک یا دو طبقه اضافه ساختند در اینجا به آن نیز نمی‌خواهم وارد شوم.

اما بحث آخر بحث مالی است که لازم است آن را شفاف کنم. روزی که من صورتجلسه را امضا کردم و کار را تحویل گرفتم 13 میلیارد تومان بدهی شهرداری بود.حدود پنج میلیارد هم ما تعهد ایجاد کردیم که جمعا این مبلغ به 18 میلیارد تومان رسید.

اگر روال گذشته بود شهرداری باید 18 میلیارد تومان بدهکار باشد و شهردار می‌گوید بدهی خود را که  پنج میلیارد  تعهدی است که  ایجاد کردم را پرداخت می‌کنم اما امروز مواجه هستیم با عدد حدود هفت میلیارد و 590 میلیون تومان یعنی از 18 میلیارد تومان بدهی 11 میلیارد تومان تعهد ایجاد شده که 13 میلیارد تومان آن از قبل است.

وی در پایان گفت: این مجموع عملکرد شهرداری و درآمد آن است.برای اینکه یک عملکرد را بالا ببریم  یک تیم موفق یک سال کار کرده و امروز به هر دلیل صلاحدیدی از خدمت شما خداحافظی می‌کنم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شفافیت مالی شورای شهر و روستا عملکرد شهردرای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر