کد خبر: 680289 A

مدیرکل منابع طبیعی البرز:

مدیرکل منابع طبیعی و حوزه آبخیزداری استان البرز، گفت: طرح توانمندسازی و مشارکت دست اندرکاران در مقابله با آسیب ها و شوک های مختلف اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی و به منظور دستیابی به آینده پایدار، اجرا می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، حامد فرضی امروز در جلسه تحلیل دست اندرکاران استانی، اظهار داشت: طرح توانمندسازی و مشارکت دست اندرکاران در اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در برگیرنده فرآیندی است که در آن نقش و دخالت دست اندرکاران و ذینفعان و انجام فعالیت های آبخیزداری مورد توجه است و ارتقاء زمینه های انسجام سازمانی را برای انجام مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و آبخیزداری تسهیل می کند. 

وی افزود:مشارکت مورد نظر در انجام این طرح از نوع کارکردی است به نحوی که دست اندرکاران دولتی و غیر دولتی برای پیگیری اهداف تعیین شده مرتبط با پروژه های آبخیزداری، مشارکت داشته و برنامه های پیشنهادی مرتبط را پس از تهیه گزارش تحلیل وضعیت موجود، بطور هماهنگ در قالب یک برنامه مشارکتی برای هر حوزه آبخیز ارائه کنند.

فرضی، هدف کلی طرح را ایجاد هماهنگی و همسویی دست اندرکاران حوزه آبخیز دانست و گفت: در راستای مشارکت موثر و ایجاد زمینه های توسعه پایدار در حوزه آبخیز با حفظ و تقویت سرمایه ها و دارایی های معیشتی ساکنین سکونت گاه های کشور و ارتقاء توان سازگاری و مقابله آنها با آسیب‌ها و شوک‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی به منظور دستیابی به آینده پایدار، این طرح اجرا می شود.

مدیرکل منابع طبیعی البرز اضافه کرد: امسال با دستور مقام معظم رهبری در راستای برداشت از اعتبارات توسعه منابع طبیعی که مبلغ 200 میلیارد دلار اتخاذ شده است، 18 میلیارد تومان سهم استان البرز است که برای حفاظت خاک و تامین منابع آب، حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: استان البرز خاص است و به دلیل دو سد بزرگ کرج و طالقان، پروژه های مرتع داری و جنگلداری در دست اجرا است و اتفاقات خوب و روند مناسب فعالیتها با هم سویی و همدلی همه مردم در محدوده اجرای پروژه ها انجام می شود.

مدیرکل منابع طبیعی البرز، بحث تامین منابع آب را دارای اهمیت ویژه دانست و اذعان داشت: تامین آب شرب و صنعتی، بحث روز کشور است و استان البرز نیز به دلیل تراکم جمعیت این موضوع را با جدیت دنبال می کند. 

وی خاطرنشان کرد: استفاده بیش از حد مجاز آب، سفره های آب زیرزمینی را با شرایط بحرانی روبرو کرده است لذا لازم است میزان خسارات را کاهش داد و در این راستا مشارکت مردمی یکی از مولفه های برنامه دراز مدت، محسوب می شود.

فرضی گفت: فرهنگ سازی، آگاهی و آشنایی با نگاه ویژه دنبال خواهد شد لذا پروژه هایی که با محور مشارکت و بدون پرداخت ریالی باشد از طریق روستاییان اجرا می شود که این جزو تعهدات در دست اجرا است.

این مدیر البرزی، اظهار داشت: بحثی که امروز به دنبال آن هستیم، نقاط قوت و کاستی هایی نیز دارد که باید مورد توجه واقع شود.

وی اظهار داشت: مواردی که در گزارشات دنبال می کنیم در راستای تسهیل امور است و با توجه به موقعیت و قابلیت و ظرفیت منطقه، متفاوت خواهد بود و باید شرایط به گونه ای سوق داده شود که از حداقل ها، حداکثر ظرفیت، بهره برداری شود.

مدیرکل منابع طبیعی البرز در پایان با اشاره به مشکلات مردم طالقان، گفت: اولویت منابع طبیعی حفاظت از اراضی ملی است که متعلق به تمام مردم است و اگر منابع طبیعی زمینی را در تملک خود قرار دهد، قانونی و با دخالت قانونگذار انجام می شود.

 

حامد فرضی منابع طبیعی البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر