کد خبر: 674702 A

شفقی مطرح کرد:

معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: در جریان عملیات عمرانی گازرسانی محور چالوس در بالای سد ۴۰ روستا و در پایین سد ۱۵ روستا از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

به گزارش ایلنا، سیروس شفقی با بیان اینکه گاز رسانی به محور چالوس در دو بخش بالای دست و پایین سد در حال پیگیری است، گفت: خط انتقالی گاز از طالقان به گراب و گچسر در بخش بالای سد، با اعتباری بالغ بر ۲۶  میلیارد تومان در دست توسعه قرار دارد و پیمانکار خط گراب تا گچسر نیز جذب شده و بزودی در شرف شروع عملیات اجرایی است.

وی بیان کرد: گاز رسانی به ۱۵ روستای پایین دست کرج نیز در دستور کار قرار گرفته است و در مرحله جذب پیمانکار در بخش روستای کندر قرار داریم و مجوزهای کار نیز اخذ شده است.

فرماندار شهرستان کرج با بیان اینکه اعتباری بالغ بر 4 میلیاردتومان نیز برای تکمیل گاز رسانی روستاهای پایین دست جاده چالوس پیش بینی شده است، گفت: همکاری خوبی بین اداره کل راهداری – محیط زیست و منابع طبیعی و شرکت گاز برای حفاری 4 کیلومتر از مسیر حاشیه جاده برای شبکه گذاری لوله گاز وجود دارد و در مرحله تجدید مناقصه برای جذب پیمانکار و آغاز بکار عملیاتی عمرانی برای گاز رسانی به بخش کندر قرار داریم.

وی افزود: با گازرسانی کامل به روستاهای بالادست و پایین دست سد کرج، 55 روستا در محورجاده کرج - چالوس، برخوردار از نعمت گاز خواهند شد.

فرماندار کرج گازرسانی به روستا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر